Porzucone koszyki – czy można temu przeciwdziałać?

W każdym sklepie online mamy do czynienia z porzuconymi koszykami. Choć jest to sytuacja całkowicie naturalna, to jednak z punktu widzenia przedsiębiorców działających na rynku e-commerce, odzyskiwanie porzuconych koszyków jest kwestią zasadniczą, która nierzadko przesądza w ogóle o tym, czy opłaca się dalsze prowadzenie sklepu. Cóż bowiem przedsiębiorcy po dużej liczbie odwiedzających stronę, skoro finalnie, […]

Jak powinno się przeprowadzać personalizację?

Personalizacja jest niewątpliwie jednym z tych narzędzi marketingowych, których zastosowanie przynosi bardzo korzystne i zauważalne rezultaty (więcej: https://www.omniconvert.com/pl/personalizacja-mozliwosci). Rezultaty te znajdują odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych firmy, dlatego właśnie jest ona powszechnie stosowana poprzez sklepy i serwisy w Internecie. Pamiętać musimy tu jednak o ważnej kwestii – by personalizacja przyniosła zamierzony efekt, musu być przeprowadzona we […]

Personalizacja w marketingu

Personalizacja jest zabiegiem, który stosuje się powszechnie w tworzeniu kampanii sprzedażowych i podejmowaniu innych działań marketingowych (https://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing). Trzeba zdawać sobie jednak sprawę z tego, że wbrew panującym powszechnym opiniom, personalizacja w marketingu nie polega tylko na dodaniu imienia do oferty kierowanej i wysyłanej do klienta. W praktyce to tylko przysłowiowy wierzchołek góry lodowej.

Testy A/B dobre na wszytko

Wprowadzanie każdej zmiany powinno być poprzedzone refleksją, na temat skutków wprowadzenia tejże zmiany. Innymi słowy, podejmowanie działania dla samego działania mija się po prostu z celem i wiąże się zarówno ze starta czasu, pieniędzy jak i energii, którą można by było zainwestować w inny, dużo bardziej efektywny sposób.

Porzucone koszyki można odzyskać

Z problemem porzuconych koszyków do czynienia ma każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na prowadzenie swojego sklepu internetowego. O ile pewna liczba takich porzuconych koszyków jest do zaakceptowania, o tyle ich zbyt duża ilość świadczyć może o problemach, które napotykają klienci na drodze do finalizacji swojego zamówienia.

W sklepie liczy się obrót

Każdy sklep i to niezależnie od tego, jaki asortyment jest oferowany za jego pośrednictwem, aby utrzymać się na rynku musi sprzedawać określone dobra za określone, przynoszące dochód prowadzącym je osobom kwoty. Oczywistym jest, więc, że im więcej uda nam się sprzedać, tym więcej dzięki temu zyskujemy. Kto pamięta już w dzisiejszych czasach realia minionej epoki, […]