Porzucone koszyki w sklepach internetowych

Z porzuconymi koszykami spotyka się tak naprawdę każdy ze sklepów internetowych. W jednych problem ten jest większy, w innych mniejszy, nie zmienia to jednak faktu, że nie należy go marginalizować i bagatelizować. Każdy porzucony koszyk świadczy bowiem o niewykorzystanej szansie na zawarcie transakcji, a więc o utraconej możliwości zarobku.

Testy A/B

Testy A/B przeprowadza się celem podniesienia współczynnika konwersji. Zwłaszcza nacisk kładzie się tu na współczynnik konwersji e-commerce, gdyż to on warunkuje zasadność prowadzenia danego biznesu w Internecie.

Porzucone koszyki – czy można temu przeciwdziałać?

W każdym sklepie online mamy do czynienia z porzuconymi koszykami. Choć jest to sytuacja całkowicie naturalna, to jednak z punktu widzenia przedsiębiorców działających na rynku e-commerce, odzyskiwanie porzuconych koszyków jest kwestią zasadniczą, która nierzadko przesądza w ogóle o tym, czy opłaca się dalsze prowadzenie sklepu. Cóż bowiem przedsiębiorcy po dużej liczbie odwiedzających stronę, skoro finalnie, […]

Jak powinno się przeprowadzać personalizację?

Personalizacja jest niewątpliwie jednym z tych narzędzi marketingowych, których zastosowanie przynosi bardzo korzystne i zauważalne rezultaty (więcej: https://www.omniconvert.com/pl/personalizacja-mozliwosci). Rezultaty te znajdują odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych firmy, dlatego właśnie jest ona powszechnie stosowana poprzez sklepy i serwisy w Internecie. Pamiętać musimy tu jednak o ważnej kwestii – by personalizacja przyniosła zamierzony efekt, musu być przeprowadzona we […]

Personalizacja w marketingu

Personalizacja jest zabiegiem, który stosuje się powszechnie w tworzeniu kampanii sprzedażowych i podejmowaniu innych działań marketingowych (https://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing). Trzeba zdawać sobie jednak sprawę z tego, że wbrew panującym powszechnym opiniom, personalizacja w marketingu nie polega tylko na dodaniu imienia do oferty kierowanej i wysyłanej do klienta. W praktyce to tylko przysłowiowy wierzchołek góry lodowej.

Testy A/B dobre na wszytko

Wprowadzanie każdej zmiany powinno być poprzedzone refleksją, na temat skutków wprowadzenia tejże zmiany. Innymi słowy, podejmowanie działania dla samego działania mija się po prostu z celem i wiąże się zarówno ze starta czasu, pieniędzy jak i energii, którą można by było zainwestować w inny, dużo bardziej efektywny sposób.

Porzucone koszyki można odzyskać

Z problemem porzuconych koszyków do czynienia ma każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na prowadzenie swojego sklepu internetowego. O ile pewna liczba takich porzuconych koszyków jest do zaakceptowania, o tyle ich zbyt duża ilość świadczyć może o problemach, które napotykają klienci na drodze do finalizacji swojego zamówienia.